Buurt app

Buurtschap De Gagel heeft per juni 2016 een buurt whatsapp: “Gagelwatch”

Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar buurtverenigingdegagel@gmail.com

 


 

Een stukje achtergrond informatie:

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.

Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.

Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.

In Nederland zijn inmiddels duizenden buurten met een dergelijke WhatsApp-groep! In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald.

Tips en Spelregels

De BuurtWhatsApp kan de veiligheid in onze buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. We hebben een aantal tips en spelregels opgesteld welke we hanteren op onze BuurtWhatsApp.

1. Minimumleeftijd

Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Wij stellen een minimumleeftijd van 18 jaar voor deelname.

2. Omtrek

Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt. In een Buurt WhatsApp kunnen maximaal 256 personen (vanaf februari 2016 is het aantal groepsdeelnemers bij WhatsApp verhoogd van 100 naar 256). Dit aantal is ruim voldoende voor onze groep zover we dit nu in kunnen schatten.

3. Wijkagent

Wij gaan informeren bij de lokale politie of onze wijkagent geïnteresseerd is om deel te nemen aan de BuurtWhatsApp. Een BuurtWhatsApp is een burgerinitiatief/buurtwacht, maar met meelezende wijkagent(en) kan er snel geschakeld worden met de politie indien nodig.

4. Verdachte situaties/heterdaad

De BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt daarbij alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel in ieder geval nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan immers onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie.

Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan.

De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let daarbij altijd eerst op uw eigen veiligheid!

5. Delen van foto’s

Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacy problemen zal opleveren.

Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

6. Geen overbodige berichten

Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt.We gaan deze BuurtWhatsApp dus alleen als alarmsysteem gebruiken.

7. Gebruik onze BuurtWhatsApp volgens de SAAR afkorting

SAAR is in Ede bedacht door politie en burgers en betekent het volgende:

SSignaleer
AAlarmeer 112
AApp om uw waarneming bekend te maken aan anderen.
RReageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met depersoon. De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon(“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maakbijvoorbeeld een praatje met de persoon.

Naast bovenstaande zullen wij de groep registreren bij het landelijke netwerk van BuurtWhatsApp groepen (www.WABP.nl) en zullen we deelnemen in de ons omringende groepen. Op eerder genoemde website kan overigens iedereen voor eigen rekening stickers bestellen als preventiemiddel.