Yearly Archives: 2010

De pen van Hans van Bakel

Hallo allemaal,

Ik ben Hans v Bakel de meeste zullen mij niet kennen,maar ben de man van Ria
voorheen op de Uilweg 27.
Bij deze dank aan Edwin Vlaar die mij de mogelijkheid heeft gegeven om een stukje
van me zelf te schrijven.
Ik ben geboren in het ziekenhuis in Oss op 11 september 1954, omdat ik van een
tweeling was, heb ik eerst mijn tweelingzusje voor laten gaan,toen ik nog niet
geboren was liet ik dames al voor gaan,zoals het hoort,ik heb vanaf mijn geboorte in
Heesch gewoond, waar we nu samen wonen.
Ik was de jongste zoon van 8 kinderen ik heb 3 zussen en 4 broers ,waarna er nog
een broertje geboren was de negende.
Het ging na mijn geboorte volgens mijn moeder niet zo goed met me vandaar ik
ongeveer 18 maanden in het ziekenhuis heb gelegen, waarvan een weekend thuis te
zijn geweest en weer terug moest omdat het niet goed ging ivm
oorontstekingen,18maanden je zou het bijna niet kunnen geloven,maar ik kan wel
zeggen dat ik nu bijna alles opvang wat er gezegd word,dus mijn oren hebben daar
toch niet zoveel mee geleden.
Ik was volgens mijn vader en moeder in de eerste jaren een rustige jongen mijn
tweeling zus was me toen de baas,daar is nu gelukkig verandering in gekomen.
Eerst heb ik op de kleuterschool gezeten,nadien de lagere school,waar ik nogal
ondeugend was volgens zij zeggen,daarna naar middelbare en met mijn twintigste 5
jaar naar eindhoven,mijn vader zij altijd tegen anderen, laat hem maar los,ik dacht bij
me zelf ik zit toch niet aan een touwtje maar hij bedoelde blijkbaar hier wat anders
mee.
Na mijn studie heb ik de eerste jaren gewerkt in de bouw als timmerman,nadien als
uitvoerder en de laatste 15 jaar als projektleider.
4 jaar geleden leerde ik via een goede kennis van me,die helaas nu is overleden Ria
kennen het was meteen liefde op het eerste gezicht,en we zijn nu al 3 jaar gelukkig
getrouwd,zij is uit het zelfde hout gesneden als ik en dan kun je overal over praten,
we houden samen van paarden,leuke dingen doen,feestjes,op vakantie gaan maar
niet te lang, na een week kijken we elkaar aan en dan weten we het samen al,weer
snel naar huis.
Ik heb zelf een zoon en een dochter,ben 9 jaar getrouwd geweest waarna het
huwelijk stuk liep hier vraagt niemand om maar dit kan je overkomen.
We hebben 8 kleinkinderen waar ik zeer trots op ben, als ik ze zie roepen ze opa opa
En wat te denken de buurt bij de uilweg deze mensen zijn mij nabij,je wordt
geaccepteerd en dat is leuk we komen bij verjaardagen bij elkaar, meestal ook wat
moppen tappe alleen ik heb een probleem ik kan ze niet allemaal onthouden.
Nu even alles op een rijtje,geboren in oss,geslacht man,woonplaats heesch, leeftijd
56 jaar,gehuwd met Ria,hobby s paarden,varen,feesten,goede eigenschap
sociaal,slechte eigenschap als ik te diep in het glaasje heb gekeken toch door ga met
drinken,maar nooit vervelend ben,muziek frans bauer,geld altijd te weinig en toch
genoeg,beroep genieten van je vrije tijd.
Nu heb ik genoeg over mij verteld en wil ik de pen doorgeven aan Jan en Joke Verschuren

Succes

De Gagelaar, een geschiedenis

EVEN TERUGBLIKKEND>>>>>>>>>>>

December 1979 1e (proef)nummer:

WIST U……

-Dat het idee om met een maandblad voor onze buurtverenigingen te beginnen, afkomstig is van Harry Kuijpers.

-Dat we eerst een paar proefnummers gaan maken.

-Dat we U op de eerstvolgende algemene vergadering van de buurtvereniging gaan vragen of het .initiatief, om met een maandblad te beginnen, goed is geweest, en of we dan definitief kunnen .gaan starten met “de Gagelaar”.

-Dat de kwisavond op 20 november een oer-gezellige avond gaat worden.

-Dat tijdens de St. Nicolaasmidddag op 2 december alle kinderen t/m 10 jaar van Sint een leuk .cadeautje krijgen.

-Dat de biljartcompetitie alweer in volle gang is.

-Dat er tijdens deze competitie al verschillende zeer goede partijen gespeeld zijn .……………enzovoort.

April 1980 10 maart voorjaarvergadering.

.. Nadat was vermeld wat de jaarlijkse kosten en verdere voor- en nadelen van een dergelijk maandblad waren, ging de vergadering unaniem akkoord met de definitieve start van “De Gagelaar”, waarna uitvoerig werd ingegaan op de uitvoering ( keur en inhoud).

Het plaatsen van kennisgevingen, dankbetuigingen en korte advertenties zal gratis zijn!

Vooropgesteld wordt, dat advertenties van zakelijke aard, dienen te worden verwezen naar de daarvoor bestemde streekbladen……….

Een gesprek met een redactielid van het eerst uur

De redactie van de Gagelaar hadden een inspirerend interview met het redactielid van het eerste uur Arie Kuppen.

Arie vertelt dat de eerste 5 jaar van het bestaan van de Gagel alle activiteiten via losse papiertjes werden rondgedeeld en ook mond op mond aandacht gevraagd werd voor de activiteiten.

1 april bestaat de Gagel al 30 jaar.
Na ongeveer 5 jaar werd door Harrie Kuijpers in de vergadering het idee geopperd om een maandblaadje te verspreiden.
In december 1979 werd de eerste proefdruk verspreid.
Er zouden eerst 4 proefnummers komen en dan zou in de jaarvergadering van maart besloten worden of de Gagelaar bestaansrecht kreeg.
Iedereen was zeer enthousiast over het maandblaadje en zoals Arie zei het werd een onmisbaar iets .

De eerste Gagelaar werden door Harry Kuijpers en Arie samengesteld. Mies Kerkhof verzorgde het typewerk.

De eerste jaren werd de Gagelaar gedrukt in Oploo door de heer Frans Geertshuis. Als deze klaar was werd door Vader Reijnen (Ans Kuppen) de Gagelaar naar Arie gebracht. Die dan de zorg had om deze in de hele Gagel rond te brengen. Dit moet zelf tot in Mill en Langenboom worden bezorgd.

Het logo van de Gagel is ontworpen door Toon Derks. Het werd voor het eerst gebruikt in 1988 Dit logo is wel in de loop van de jaren iets aangepast maar het origineel lijkt er nog sprekend op.

Het embleem wat nu gebruikt wordt is niet meer aangepast sinds 2000.

Na Oploo kreeg Arie zelf een stencil machine (F 100,–)aangeboden.

Hij stelde samen met Harry de tekst samen. Hij maakte dan een moedervel om vervolgens het moedervel in te branden en dan het stencilmachine te laten draaien.

Voor de uitwerking werd ook gebruik gemaakt van Mies Kerkhof

Die het typewerk verzorgde eerst vanuit de Uilweg. Daarna verhuisde zij naar Rotterdam en bleef zij zo nauw verbonden met de Gagel dat zij het werk bleef vervolgen.

Toch kwamen er ook wijzigingen in de redactie.

Als redactieleden hebben aan de Gagelaar gewerkt

Tonny Kuijpers, Jeanne van Kuppeveld, Tiny Derks, Riet Minten, Gerda Selten en Anita Blonk.

Daarnaast zijn nog andere mensen aktief bezig geweest met de Gagelaar namelijk Leen Bisschops heeft heel veel werk verzet bij het jubileumuitgave bij het 25 jarig bestaan van de Gagel.

Annemarie Verweijen heeft nog een poosje ervoor gezorgd dat alle

informatie bij haar bezorgd en doorgestuurd werd naar de redactie.

Dan doet al vele jaren Gied en Diny Blom het werk om de Gagelaar rond te brengen. Zij doen dit zeer correct en hebben nogal een grote fietsronde te doen. Op sommige plaatsen wordt een extra exmenplaar neergelegd bv bij Herwieg Gerrits voor Tiny Derks bij moeder Bergmans voor Toon. Etc.

De inhoud van de Gagelaar is in de loop van de jaren ook wel gewijzigd zegt Arie.

Vroeger stonden er altijd de voetbalverslagen in. Toch vermeldt hij dat vroeger en dat geldt nog steeds wordt door de huidige redactieleden gesteld: Dat er spontaan vanuit de leden nooit een stukje komt dat betreurde Arie al maar deze redactie ook.

Alleen als er uitdrukkelijk wordt gevraagd om reactie dan willen de leden wel iets schrijven.

Zo is heel lang Tiny Derks rond gegaan bij de leden voor interviews zij deed dit met volle overgave. Ook zocht zij naarstig naar plaatjes en gedichten en alles wat maar enigszins leuk was om de boel te versieren.

Het opzetten van de tekst zegt Arie ging de ene keer beter als de andere keer. Som s stond er meteen iets op papier en de andere keer moest hij het toch weer wegleggen om de volgende dag opnieuw te kijken of er de juiste inspiratie aanwezig was.

Hij heeft het samen met Harry met heel veel plezier gedaan.

Tonny Kuijpers heeft ook enkele jaren de redactie verzorgd met

Ondanks dat zij toen niet altijd gezond was bleef ze toch enthousiast bezig met de Gagelaar.

Jeanne van Kuppeveld heeft ook naast haar drukke werk altijd tijd gevonden om met veel plezier de schouders onder de redactie te zetten.

Na dit leuke gesprek bedanken wij Arie voor het vrij maken van zijn tijd om als eerste redactielid ons wat te vertellen over de Gagelaar.

Alle mensen die op enige wijze aan de Gagelaar hebben gewerkt

Bedanken wij voor hun inzet.

Ook de lezers zijn wij dankbaar want zonder lezers had ons blaadje het geen 25 jaar vol gehouden.

Op naar de volgende 25 dat moet volgens Arie zeker lukken.